Počinje snimanje cesta u Bosni i Hercegovini

29.11.2013 u 20:30

U okviru SENSOR projekta finansiranog od strane Europske Komisije odnosno Programa Transnacionalne saradnje za Jugoistočnu Europu (SEE), u našoj zemlji u narednom periodu počinje snimanje cesta

U Sarajevu je 28. novembra/studenog 2013. godine u organizaciji BIHAMK-a održana Radionica za partnere projekta SENSOR kojoj su pored predstavnika organizatora prisustvovali i stručnjaci JP Ceste FBiH, JP Autoceste FBiH, Steve Lawson - Tehnički direktor EuroRAP, Olivera Đorđević,predstavnik SENSOR projekta i Marko Ševrović i Darko Babić sa Fakulteta Prometnih znanosti (Zagreb). Tom prilikom je dogovoren početak realizacije ovog projekta koji se odnosi na snimanje cesta u Bosni i Hercegovini.

Naime, krajem oktobra/listopada prošle godine uz podršku EuroRAP-a (Europski program za ocjenu cesta) i Fondacije za cestovnu sigurnost (Velika Britanija), BIHAMK je potpisao Ugovor o realizaciji i postao jedan od partnera SENSOR projekta(Sigurni putevi jugoistočnog susjedstva ).

Osnovni cilj navedenog projekta je izgraditi sigurniju mrežu cesta u regiji jugoistočne Europe kroz Izradu Mapa rizika koje pokazuju gdje je rizik nastanka nezgode veliki, snimanje - inspekciju karakteristika cesta s ciljem utvrđivanja zašto rizik nastaje i plana investiranja u sigurnije ceste s ciljem utvrđivanja gdje i kako najbolje investirati i tako smanjiti broj stradalih u nezgodama. Inače, ovu Mapu rizika za magistralne ceste u FBiH, BIHAMK je u saradnji sa Fakultetom za saobraćaj i komunikacije i JP Ceste FBiH, realizovao sredinom 2010. godine za šta je na FIA kongresu održanom u Portugalu 2011. godine dobio posebno priznanje Generalne skupštine EuroRAP-a.

Snimanje odnosno Inspekcija sigurnosnih karakteristika cesta po Protokolu EuroRAP-a u saradnji sa Fakultetom prometnih znanosti iz Zagreba, vodećim partnerom projekta SENSOR Make Road Safe Hellas iz Grčke, a uz podršku EuroRAP-a u narednom periodu biće izvršena na ukupno 352 km cesta u našoj zemlji, i to na magistralnoj cesti M17 i dijelu novoizgrađene autoceste A1 (E73) : dionicama Metković - Sarajevo (162km), Doboj - Sarajevo (145 km) i Jošanica - Kakanj (45 km ) Na ovaj način će se definisati dionice i lokacije sa GPS koordinatama na kojima se uz realizaciju jednostavnih mjera kao što su zaštitne ograde, školski prelazi ili raščišćen cestovni pojas, mogu ostvariti značajna unapređenja.

Izvor: http://bihamk.ba/