Radari TruCAM

09.10.2013 u 12:37

Od prošle godine i u našoj državi počela je primjena najsavremenijih laserskih uređaja za mjerenje brzine koji posjeduju mogućnost snimanja video i foto zapisa američke kompanije Laser Tehnology Inc. USA

Laser Tehnology, Inc. je vodeća svjetska kompanija u proizvodnji profesionalnih mjerila za terenska mjerenja udaljenosti, visine, volumena, pozicije, širine, brzine itd. Proizvodi ove kompanije svoju primjenu imaju kako u saobraćaju, tako i mnogim industrijskim granama kao što su: energetika, telekomunikacije, rudarstvo, naftna industrija.....jednostavno u svim sferama industrije koja zahtjevaju obavljanje preciznih i tačnih mjerenja na principu laserskih zraka.

U vezi sa višegodišnjim iskustvom i brojnim referencama u oblasti povećanja sigurnosti saobraćaja, od široke lepeze proizvoda Laser Tehnology Inc., najinteresantniji proizvod svakako je laserski uređaj za mjerenje brzine vozila u saobraćaju sa video i foto zapisom TruCAM.

Ovaj uređaj mjeri brzinu učesnika u saobraćaju na principu emitovanja laserskih zraka, te vrši fotoregistraciju svake izmjerene brzine. Pored navedenog uređaj posjeduje i mogućnost snimanja video zapisa sa podacima o mjerenju brzine učesnika o saobraćaju, što predstavlja opciju koju još posjeduje svega nekoliko modela laserskih mjerila brzine.

Takođe, ovaj model uređaja posjeduje više modova mjerenja brzine vozila učesnika u saobraćaju kao što su: automatski mod mjerenja; ručni mod mjerenja; mod motori; mod kamioni; mod kiša-magla; mod udaljenost između vozila (jedini uređaj koji posjeduje ovu opciju koja mjeri evidentira dvije brzine), te konačno i noćni mod sa infracrvenim reflektorom za monitoring saobraćaja u noćnim uslovima.

Uređaj je težak svega 1,6 kg; zavisno od veličine memorijske kartice isti može pohraniti i do 6000 zapisa bez pražnjenja memorije. Mjerni opseg uređaja je od 0 do 320 km/h, a vrijeme potrebno za jedno mjerenje brzine iznosi 0,33 sekundi. Mjerni opseg udaljenosti na kojima uređaj može mjeriti brzinu je do 400m u slučaju video zapisa odnosno čak do 1200 m u slučaju klasičnog mjerenja brzine. Intresantno je pomenuti da uređaj u sebi posjeduje i integrisan GPS prijemnik, tako da pored podataka o vremenu, datumu, navodi i geografske koordinate o lokaciji na kojoj je izvršeno mjerenje.

Prema navedenim karakteristikama, uređaj ima veoma široke mogućnosti, prilično je jednostavan za upotrebu, a korisnik veoma brzo može preći iz jednog mjernog moda u drugi.

O kvalitetu laserskih mjerila brzine ovog proizvođača svjedoči podatak da je Laser Tehnology Inc. zvanični dobavljač Američne Svemirske Agencije NASA-e za laserska mjerila brzine.

Policijskim strukturama (Kantonalnim MUP-ovima u Federaciji BiH, MUP-u Republike Srpske, Policiji Brčko Distrikta), omogućeno je korištenje ručnog laserskog uređaja za mjerenje brzine vozila sa video i foto zapisom odnosno TruCAM-a, a prvi modeli ovih uređaja već se koriste u našoj državi.

Shodno naučnim studijama, smanjenje prosječne brzine od 1 km/h na putevima, smanjuje rizik od pojave saobraćajne nezgode za 12%. Monitoring sigurnosti saobraćaja putem sistema sa fotoregistracijom prekršaja, predstavlja vrlo efikasnu mjeru u povećanju sigurnosti saobraćaja, a policijske strukture u BiH su prepoznale i primjenjuju ovu Europsku praksu.

Prema svim pokazateljima sigurnosti saobraćaja, policijske structure su nakon upotrebe ovakcih i sličnih mjerila brzine, znatno povećale sigurnost saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini u svim segmentima (smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na putevima sa smrtno stradalim; sa teže ili lakše povrijeđenim licima; smanjenje troškova materijalnih šteta; smanjenje troškova liječenja; smanjenjem gubitka vremena, povećanje javnog zdravlja; povećanje svijesti javnosti o rizicima izloženosti u saobraćaju; povećanje svijesti o odgovornosti; povećanje nivoa korporativne društvene odgovornosti, itd), a značanije korištenje ovih modela se očekuje u narednom periodu.

Autor: Miro Gerh