Na put u inostranstvo ne krećite bez zdravstvene zaštite

05.12.2013 u 23:06

Osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu iz privatnih razloga, kao npr. za vrijeme godišnjih odmora, mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku zdravstvenog osiguranja ako im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć i to u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, potvrđeno je Auto-moto savezu RS iz FZO RS

Prije polaska na put osigurano lice treba da se javi svom porodičnom ljekaru koji izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju osiguranika, odnosno o njegovoj sposobnosti za put.

Osiguranom licu će se izdati dokaz da je sposobno za put čak i ako boluje od nekih hroničnih i akutnih bolesti, ako se ne nalazi u stanju koje će zahtjevati liječenje ili smještaj u bolnicu odmah po dolasku u inostranstvo. Na osnovu dokaza o sposobnosti za put, osiguraniku će se u nadležnoj poslovnici Fonda izdati odgovarajući ino obrazac.

Sa ino obrascem osiguranik treba da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će na osnovu njega dobiti bolesnički list kojeg će koristiti poput zdravstvene knjižice u slučaju da mu za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita.

U slučaju da se osiguranicima FZO, uprkos posjedovanja ino obrasca, ipak naplati pružena usluga, po dolasku u RS mogu predati zahtjev Fondu za refundaciju troškova. Ino obrazac se može izdati za period do 60 dana u toku jedne godine.

BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom, Luksemburgom, Velikom Britanijom.

Izvor: http://www.ams-rs.com/