Test zračnih jakni za motocikliste

19.08.2013 u 12:45
Inovativni sistem zračne jakne za motocikliste Razvoj sistema pasivne sigurnosti putničkih vozila naročito je izražen u posljednjoj dekadi. Osnovni zadatak sistema pasivne sigurnosti je da pruži adekvatnu zaštitu putnika u vozilu koje učestvuje u prometnoj nezgodi. Međutim, pasivna sigurnost motociklista gotovo da je zanemarena. Motociklisti predstavljaju naročito ranjivu grupu učesnika u prometu uslijed nedostatka zaštite u poređenju sa ostalim tipovima vozila (pojasevi, zračni jastuci, karoserija). Dodatni problem koji se javlja za konstruktore sistema pasivne sigurnosti za motocikle je šarolikost stvarnih scenarija nezgoda kao i nepredvidljivost kretanja tijela motocikliste. Najčešći scenario nezgode je da tijelo motocikliste biva „katapultirano“ sa sjedišta bez ikakve kontrole. Kako bi se pružila veća zaštita motociklista, italijanska kompanija Dainese lansirala je na tržište zračni prsluk pod imenom „D-Air Street“. Radi se o potpuno novom i inovativnom sistemu zračnog prsluka posebno razvijenom da pruži motociklistima adekvatnu zaštitu. Prilikom prometnih nezgoda u kojima sudjeluju motociklisti, najranjiviji dijelovi, odnosno dijelovi tijela koji su izloženi najvećim povredama su grudni koš, kičma i glava motocikliste, te zahtjevaju posebnu zaštitu. Kruta statička zaštita prsa motocikliste, ne može ponuditi efikasnu zaštitu i apsorpciju energije udara. Proizvođač opreme za motocikle Dainese je uvidio potrebu za povećanjem zaštite motociklista. Sistem zračnog prsluka „D-Air Street“ je rezultat razvoja koji je trajao preko 10 godina, a u osnovi pruža dobru zaštitu za grudni koš, kičmu i vrat motocikliste. Komercijalno dostupni zračni prsluci za motocikliste opremljeni su sa poteznom vrpcom koja aktivira zračni jastuk prsluka, međutim kod ovog sistema to nije slučaj. Ovaj sistem je integrisan sa odjećom motocikliste (specijalna jakna ili prsluk) i aktivira se bez fizičke veze sa motociklom, tj. aktivacija se vrši putem radio signala. „D-Air Street“ sistem je znatno skuplji i sofisticiraniji sa vremenom potpune aktivacije koja se mjeri u milisekundama u poređenju sa zračnim prslucima koji koriste sistem mehaničke aktivacije. Šta je D-Air Street? „D-Air Street“ predstavlja zaštitnu odjeću (zračni prsluk ili jakna) koja ima vrlo kratko vrijeme reakcije u slučaju inicijalnog udara, štiteći motociklisti vrat, kičmu i grudni koš, bez upotrebe potezne vrpce. Također, sistem se aktivira i u slučaju bočnog pada, štiteći motociklistu od posljedica sekundarnog udara. Sistem se sastoji od dva osnovna dijela. Prvi dio čini upavljačka jedinica koja je instalirana na motocikl i sastoji se od senzora i elektroničkog sklopa koji obrađuje signale sa senzora i šalje upravljačke signale za aktivaciju zračnog prsluka. Drugi dio sistema je integrisan u prsluk, a sastoji se od sklopa zračnog jastuka, generatora gasa i elektronike za aktivaciju zračnog prsluka. Sistem okidanja zračnog jastuka koristi radio signale na frekvencijama 2.4 GHz i 868 MHz, a oba signala se kontrolišu. Ova postavka signala i njihovih frekvencija je u svrhu zaštite od vanjskih radio signala koji bi mogli ometati upravljačke signale. Odgovarajuće komponente na motociklu i u prsluku su pojedinačno uparene putem SIM kartica i na ovaj način je spriječena neželjena aktivacija sistema od signala drugog sistema koji radi na principu D-Air. Šta je testirano? U svrhu ocjene efikasnosti „D-Air Street“ sistema i njegove uporedbe sa konvencionalnim zračnim prslucima koji koriste mehanički sistem aktivacije proveden je crash test. Testiranje je provedeno od strane ADAC-a uz učešće vodećih europskih autoklubova i BIHAMK-a. Za provođenje crash testa odabran je scenario koji se najčešće dešava u stvarnosti, a to je udar motocikla u prednji bočni dio vozila pri brzini od 50 km/h. U crash testu korišteno je putničko vozilo BMW serije 5 i motocikl Suzuki Bandit GSF 600. Osim crash testa u kojem je korišten „D-Air Street“, proveden je i crash test gdje je korišten zračni prsluk AirNest, koji koristi konvencionalni mehanički sistem aktivacije.

Izvor: http://bihamk.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=709:test-zranih-jakni-za-motocikliste&catid=23:tema-mjeseca&Itemid=110