Upotreba pojaseva u RS je nezadovoljavajuća

24.09.2013 u 20:48

Stepen upotrebe bezbjednosnih pojaseva u Republici Srpskoj je nizak i nezadovoljavajući, rezultati su istraživanja koje je Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) sproveo u 2012. i 2013. godini

AMS RS je sproveo projekat "Istraživanje upotrebe bezbjednosnih pojaseva u Republici Srpskoj i stavova o prihvatanju i upotrebi bezbjednosnih pojaseva u automobilima na području Republike Srpske u 2013. godini". Prema rezultatima tog projekta, stepen upotrebe bezbjednosnog pojasa poslije prvog brojanja na području RS tokom 2013. godine je iznosio 45 odsto kod vozača, kod suvozača 49 odsto, na zadnjem sjedištu kod odraslih lica sedam odsto, a kod djece 19 odsto.

Kod svih korisnika vozila veća je upotreba pojasa na otvorenim putevima (autoputevi i ostali putevi van naselja) u odnosu na puteve u naselju. Na osnovu ovog istraživanja žene u ulozi vozača i suvozača koriste u većem procentu bezbjednosi pojas nego muškarci, odnosno imaju izgrađeniji stav prema značaju upotrebe bezbjednosnog pojasa.

Poslije sprovedenih preventivnih i represivnih aktivnosti (nakon drugog brojanja), stepen upotrene bezbjednosnog pojasa kod vozača iznosio je 48 odsto, odnosno povećan je za tri odsto. Kod suvozača je iznosio 53 odsto, odnosno povećan je za četiri odsto, a na zadnjem sjedištu kod odraslih osoba iznosio je četiri odsto, koliko je iznosio i u toku 2012. godine (prvo brojanje). Procenat povećanja upotrebe sigurnosnih sjedalica ili posebnih podmetača za djecu je tri odsto, a nakon drugog brojanja iznosio je 22 odsto.

Sve navedene činjenice ukazuju da je brzina, pored dužine putovanja, dominantan faktor koji utiče na stepen upotrebe bezbjednosnog pojasa među učesnicima u istraživanju.

Rezultati anketiranih lica o upotrebi bezbjednosnog pojasa razlikuju se od rezultata dobijenih neposrednim opažanjem na terenu. Stvarni stepen upotrebe bezbjednosnog pojasa na terenu je manji u odnosu na vrijednost koja je dobijena anketiranjem. Ispitanici nisu davali iskrene odgovore i pored saznanja o značaju i efikasnosti njegeove upotrebe u datim uslovima.

AMS RS će i sljedećih godina raditi istraživanje upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod korisnika vozila. Kako bi se postigli veći efekti sprovedenih kampanja, odnosno da bi se povećala svijest, nivo znanja i promijenili stavovi o upotrebi bezbjednosnih pojaseva kod korisnika vozila potrebno je pojačati prevenitvno i represivno djelovanje subjekata koji se bave bezbjednošću saobraćaja u Republici Srpskoj.