Ambasade


Albanija

Adresa: Musala 2

Telefon: 033 281 237

Fax: 033 281 156

Email: embassy.sarajevo@mfa.gov.al

Web:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00

Australija (Konzularno odjeljenje)

Adresa: Maršala Tita 6/3

Telefon: 033 206 167

Fax: 033 251 238

Email: mirsada@prismresearch.ba

Web:

Radno vrijeme:

Austrija

Adresa: Džidžikovac 7

Telefon: 033 279 400

Fax: 033 668 339

Email: sarajewo-ob@bmeia.gv.at

Web:

Radno vrijeme:

Belgija

Adresa: Grbavička 4

Telefon: 033 208 362

Fax: 033 207 462

Email: sarajevo@diplobel.fed.be

Web:

Radno vrijeme:

Bugarska

Adresa: Radnička 30

Telefon: 033 668 191

Fax: 033 668 182

Email: Embassy.Sarajevo@mfa.bg

Web:

Radno vrijeme:

Brazil

Adresa: Grbavička 4

Telefon: 033 921 802; 033 921 803

Fax: 033 921 804

Email: embsarajevo@gmail.com

Web:

Radno vrijeme:

Crna Gora

Adresa: Talirovića 4

Telefon: 033 239 925

Fax: 033 239 927

Email: bosniaandherzegovina@mfa.gov.me

Web:

Radno vrijeme:

Kina

Adresa: Braće Begić 17

Telefon: 033 215 102

Fax: 033 215 108

Email: cnembbh@gmail.com

Web:

Radno vrijeme:

Hrvatska

Adresa: Mehmeda Spahe 16

Telefon:

Fax: 033 472 434

Email: croemb.sarajevo@mvpei.hr

Web:

Radno vrijeme:

Hrvatska Konzularno odjeljenje

Adresa: Skenderija 17

Telefon: 033 651 451; 033 277 100

Fax: 033 650 328

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Češka Republika

Adresa: Franjevačka 19

Telefon: 033 447 525, 033 446 966

Fax: 033 447 526

Email: sarajevo@embassy.mzv.cz

Web:

Radno vrijeme:

Danska

Adresa: Kasindolska 33

Telefon: 062 86 65 57

Fax: 033 781 701

Email:

Web: consulate.sarajevo@proma.ba

Radno vrijeme:

Egipat

Adresa: Nurudina Gackića 58

Telefon: 033 666 498

Fax: 033 666 499

Email: eg.em.sa@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Francuska

Adresa: Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 18

Telefon: 033 282 050

Fax: 033 282 052

Email: sarajevo.consulaire@diplomatie.gouv.fr

Web:

Radno vrijeme:

Njemačka

Adresa: Skenderija 3

Telefon: 033 565 300

Fax: 033 206 400

Email: info@sarajewo.diplo.de

Web:

Radno vrijeme:

Ambasada Republike Grčke

Adresa: Obala Maka Dizdara 1

Telefon: 033 560 550

Fax: 033 203 512

Email: greekemb@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Mađarska

Adresa: Splitska 2

Telefon: 033 208 353

Fax: 033 268 930

Email: hung.emb@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Iran

Adresa: Obala Maka Dizdara 6

Telefon: 033 650 210

Fax: 033 663 910

Email: iries2@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Italija

Adresa: Čekaluša 39

Telefon: 033 712 100

Fax: 033 659 368

Email: amb.sarajevo@esteri.it

Web:

Radno vrijeme:

Japan

Adresa: Bistrik 9

Telefon: 033 277 500

Fax: 033 209 583

Email: japanbih@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Libija

Adresa: Patriotske lige 45

Telefon: 033 200 621

Fax: 033 226 423

Email: libijskaambasada@hotmail.com

Web:

Radno vrijeme:

Makedonija

Adresa: Splitska 57

Telefon: 033 810 760

Fax: 033 810 760

Email: sarajevo@mfa.gov

Web:

Radno vrijeme:

Malezija

Adresa: Radnička 4a

Telefon: 033 201 578

Fax: 033 667 713

Email: mwsrjevo@malbih.com.ba

Web:

Radno vrijeme:

Malta

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 12

Telefon: 033 668 632

Fax: 033 668 632

Email: sarajewo-ob@bmeia.gv.at

Web:

Radno vrijeme:

Nizozemska

Adresa: Grbavička 4

Telefon: 033 562 600

Fax: 033 223 413

Email: sar@minbuza.nl

Web:

Radno vrijeme:

Norveška

Adresa: Ferhadija 20

Telefon: 033 254 000

Fax: 033 666 505

Email: mbsar@mfa.no

Web:

Radno vrijeme:

Pakistan

Adresa: Emerika Bluma 17

Telefon: 033 211 836

Fax: 033 211 837

Email: parepsarajevo@mofa.gov.pk

Web:

Radno vrijeme:

Palestina

Adresa: Džinina 33

Telefon: 033 571 446

Fax: 033 237 312

Email: sarajevo@palestinianembassy.ba

Web:

Radno vrijeme:

Poljska

Adresa: Dola 13

Telefon: 033 201 142

Fax: 033 226 844

Email: amsar@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Rumunija

Adresa: Tahtali sokak 13-15

Telefon: 033 207 447

Fax: 033 668 893

Email: rumunska@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Rusija

Adresa: Urijan Dedina 93

Telefon: 033 668 147

Fax: 033 668 148

Email: rusembbih@lsinter.net

Web:

Radno vrijeme:

Saudijska Arabija

Adresa: Kalemova 40

Telefon: 033 211 861

Fax: 033 212 204

Email: saudiembassy@epn.ba

Web:

Radno vrijeme:

Slovačka

Adresa: Trnovska 6

Telefon: 033 716 441

Fax: 033 716 410

Email: emb.sarajevo@mzv.sk

Web:

Radno vrijeme:

Srbija

Adresa: Obala Maka Dizdara 3a

Telefon: 33 260 080

Fax: 033 221 469

Email: rbamba@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Slovenija

Adresa: Bentbaša 7

Telefon: 033 271 261; 033 572 450

Fax: 033 271 270; 033 204 318

Email: vsa@gov.si

Web:

Radno vrijeme:

Slovenija Konzularno odjeljenje

Adresa: Bjelave 73

Telefon: 033 251 792

Fax: 033 204 318

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Španija

Adresa: Maguda 18

Telefon: 033 584 000

Fax: 033 539 155

Email: emb.sarajevo@mae.es

Web:

Radno vrijeme:

Švedska

Adresa: Ferhadija 20

Telefon: 033 276 030

Fax: 033 276 060

Email: ambassaden.sarajevo@gov.se

Web:

Radno vrijeme:

Švicarska

Adresa: Zmaja od Bosne 11

Telefon: 033 275 850

Fax: 033 570 120

Email: vertretung@sar.rep.admin.ch

Web:

Radno vrijeme:

Turska

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 5

Telefon: 033 568 750; 033 221 858

Fax: 033 568 777

Email: embassy.sarajevo@mfa.gov.tr

Web:

Radno vrijeme:

Velika Britanija i Sjeverna Irska

Adresa: Hamdije Ćemerlića 39a

Telefon: 033 282 200

Fax: 282 203

Email: britemb@bih.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Velika Britanija i Sjeverna Irska Konzularno odjeljenje

Adresa: Petrakijina 11

Telefon: 033 208 229

Fax: 033 204 780

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Sjedinjene Američke Države

Adresa: Roberta C. Frasure 1

Telefon: 033 704 000

Fax: 033 659 722

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Vatikan

Adresa: Pehlivanuša 9

Telefon: 033 207 847

Fax: 033 207 863

Email: nunbosnia@lsinter.net

Web:

Radno vrijeme:

Ured Sjedinjenih Američkih Država (Mostar)

Adresa: Mostarskog bataljona bb

Telefon: 036 580 580

Fax: 033 580 581

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Konzulat Republike Hrvatske (Mostar)

Adresa: Zagrebačka 8

Telefon: 036 316 630

Fax: 036 315 630

Email: gkrh.mostar@mvpei.hr

Web:

Radno vrijeme:

Generalni Konzulat Republike Turske (Mostar)

Adresa: Mala Tepa 24

Telefon: 036 551 209; 036 552 583

Fax:

Email: trconmos@cob.net.ba

Web:

Radno vrijeme:

Austrija (Banja Luka)

Adresa: Jovana Dučića 52

Telefon: 051 311 144

Fax: 051 325 010

Email: obsarajebl@blic.net

Web:

Radno vrijeme:

Hrvatska (Banja Luka)

Adresa: Milana Karanovića 1

Telefon: 051 259 900

Fax: 051 258 667

Email: gkrh.banjaluka@mvpei.hr

Web:

Radno vrijeme:

Slovenija (Banja Luka)

Adresa: Kralja Petra Karađorđevića 85a

Telefon: 051 221 210

Fax: 051 216 839

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Velika Britanija (Banja Luka)

Adresa: Simeuna Đaka 8

Telefon: 051 212 395

Fax: 051 212 395

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Sjedinjene Američke Države (Banja Luka)

Adresa: Jovana Dučića 5

Telefon: 051 221 500

Fax: 051 211 775

Email:

Web:

Radno vrijeme:

Srbija (Banja Luka)

Adresa: Vojvode Radomira Putnika bb

Telefon: 051 227 060

Fax: 051 213 901

Email: konzulat.bl@mfa.gov.yu

Web:

Radno vrijeme:

Hrvatska (Tuzla)

Adresa: Kazan mahala 1

Telefon: 035 258 330

Fax: 035 258 350

Email: gkrh.tuzla@mvpei.hr

Web:

Radno vrijeme: