Održana konferencija o sigurnosi u saobraćaju i elektromobilnosti

Održana konferencija o sigurnosi u saobraćaju i elektromobilnosti

U sklopu Sarajevske izložbe automobila koju organizuje Auto Media Group, u Centru Skenderija, održana je i Konferencija o sigurnosti u saobraćaju i elektromobilnosti.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj ljudi  raznih medija, ministara kao i samih predstavnika izlagača Sarajevske izložbe automobila, te ista se sastojala iz tri panela, sigurna vozila i sigurna cesta, elektromobilnost i sigurnost kretanja, te sigurnost saobraćaja i zakonske osnove.

Moderator Konferencije bio je profesor dr. Osman Lindov, UISK u BiH, dok uvodničari u tri navedene teme su Igor Pejić, sekretar Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Željko Klisara, MUP Kantona Sarajevo – Sektor saobraćajne policije i Hajrudin Prolić, Privredna komora FBiH – Udruženje za elektromobilnost.