IV Poslovni forum P/G K FBiH – Konferecnija automobilske industrije

IV Poslovni forum P/G K FBiH – Konferecnija automobilske industrije

Automobilska industrija, njene perspektive, te trendovi i mogućnosti ove privredne grane bile su centralna tema IV Poslovnog foruma Privredne/Gospodarske komore FBiH, koji je održan 03.12.2019. godine u Sarajevu.

Predsjednik P/G KFBiH gosp. Mirsad Jašarspahić istakao je da u ovoj industriji u BiH aktivno posluje više od 50 kompanija kao poddobavljači, a mnoge od njih su pouzdani partneri vodećih svjetskih brendova automobilske industrije. 90 posto proizvodnje ovog sektora se izvozi, dok je u njemu zaposleno 11.000 ljudi. Cilj Privredne/Gospodarske komore FBiH je da se BiH regionalno pozicionira kao mjesto gdje će se svake godine održavati događaji posvećeni upravo ovoj privrednoj grani, obzirom da je riječ o industriji sa izraženim potencijalom, kazao je Jašarspahić.

Jašarspahić je također podsjetio da je PKFBiH prije nekoliko godina osnovala Grupaciju automobilske industrije pod svojim okriljem te otvorila ured u Wolfsburgu u svrhu promocije i pozicioniranja bh. automobilske industrije.

U uvodnom dijelu, učesnicima Foruma se također obratio direktor Programskog odjela USAID BiH gosp. Kent Larson sa riječima podrške ovoj potentnoj grani BiH industrije, koja vuče razvoj i predstavlja integrativni faktor za sve druge industrije.

Share