Kia produžila važenje garancije za vrijeme COVID-19

Kia produžila važenje garancije za vrijeme COVID-19

Kia produžuje važenje garancije do 30. juna 2020.

Korporacija Kia Motors je za sva vozila s važećom fabričkom garancijom, koja ističe u periodu od 16. marta do 30. aprila 2020. produžila važenje iste do 30. juna. Kia Motors Corporation je s lansiranjem programa ‘Kia Promise’ obećala globalno produženje fabričke garancije za svoja vozila. Kia Promise je namijenjen Kijinim strankama koje je zadesila pandemija COVID-19.

Globalni program produžuje važenje garancije do 30. juna 2020

Kia Promise, koji pokriva 142 zemlje i sva vozila kod kojih važenje fabričke garancije ističe između 16. marta i 30. aprila, produžava garanciju za ta vozila do 30. juna 2020. To uključuje sve zemlje EU, EFTA, Srbiju, BiH i Crnu Goru, gdje Kia pruža 7-godišnju garanciju (150.000 km, prve 3 godine bez ograničenja kilometraže) i važi za cijelo vozilo.

Program obuhvata više od 500.000 vozila Kia širom svijeta

Kia Motors ocijenjuje da će od ovog produženja imati korist više od 500.000 kupaca. Zbog pandemije COVID-19 i mjera i ograničenja koje su u borbi s tim donijele mnoge zemlje Kia Promise će pomoći strankama, koje u tom periodu možda neće moći posjetiti servis. Sangdae Kim, viši podpredsjednik i vođa odjeljenja za pomoć strankama u Kia Motors Corporation, povodom toga je rekao: “Produženjem garancije naše stranke koje je zadesila pandemija sada imaju jednu brigu manje. Naš cilj je da našim strankama odagnamo brige oko garancije vozila u vrijeme društvenog distanciranja.”

Kia Motors će sve klijente individualno kontaktirati

Kia Motors će sve stranke u dolazećim danima kontaktirati  individualno po elektronskoj pošti i predstaviti im više informacija o programu Kia Promise.S prioritetima kao što su sigurnost, zdravlje i dobro njenih klijenata, poslovnih partnera i  zaposlenih će Kia Motors i dalje brižno pratiti razvoj pandemije svugdje gdje posluje. Kompanija će i dalje ulagati napore kako bi spriječila širenje virusa u svojim objektima, a istovremeno i sarađivati sa saveznim, državnim i lokalnim vlastima i ispunjavati najviše zahtijevane standarde.

Share