Sigurnosni centar Volvo Cars obilježava 20 godina postojanja

Sigurnosni centar Volvo Cars obilježava 20 godina postojanja

U prosjeku dnevno razbijaju barem jedan potpuno novi Volvo automobil– što je od ključnog značenja u očuvanju položaja kompanije Volvo Cars kao lidera u oblasti automobilske sigurnosti sve do danas.

Ove godine laboratorij za sudare Sigurnosnog centra Volvo Cars slavi svoju 20. obljetnicu. U vrijeme kad ga je otvorio švedski kralj (2000. godine), bio je jedan od najnaprednijih laboratorija u svijetu, što u brojnim pogledima važi i danas.Sve do danas Volvo Cars inžinjeri pomažu u sigurnom ispitivanju granica te uče na osnovu stvarnih saobraćajnih nesreća jer se kompanija zalaže za budućnost u kojoj u novom automobilu Volvo niko neće nastradati ili biti teže povrijeđen.

„Zalagati se za sigurnost ne znači samo uraditi provjeru ili steći sigurnosne ocjene“, rekao je Thomas Broberg, jedan od glavnih inžinjera sigurnosti kompanije Volvo Cars i veteran koji je u njoj zaposlen već dvije decenije. „U skladu sa svojom predanošću sigurnosti, mi utvrđujemo kako i zašto se događaju nesreće i povrede, a zatim razvijamo tehnologiju koja će pomoći u sprečavanju tih nesreća. Nadamo se da će naš pionirski rad biti inspiracija i drugima da prate našu želju za smanjenjem broja žrtava u cestovnom saobraćaju širom svijeta.“

Laboratorij za sudare Sigurnosnog centra Volvo Cars je višenamjenski objekt koji Volvo Cars inžinjerima sigurnosti omogućava da rekonstruišu bezbroj saobraćajnih situacija i nesreća, kao i izvrše ispitivanja koja premašuju zakonske zahtjeve. Laboratorij obuhvata dvije ispitne staze dužine od 108 i 154 metra. Kraća staza je pokretna i može se postaviti pod uglom od 0 do 90 stepeni, što omogućava ispitivanje sudara pod različitim uglovima i pri različitim brzinama ili simulaciju sudara između dva automobila koja se kreću. Automobili se mogu sudariti brzinom do 120 km/h.

Vani je prostor za ispitivanje sudara s prevrtanjem, ali i scenarija slijetanja s ceste, prilikom kojih se automobili velikom brzinom lansiraju u jarak. Tu Volvo Cars nudi mogućnosti i spasilačkim službama da usavršavaju svoje sposobnosti spašavanja života, kao što je to učinio početkom ove godine, kada su s visine od 30 metara ispuštani novi Volvo automobili kako bi se simulirala velika šteta koja nastaje u ekstremnim scenarijima nesreća.

U glavnoj dvorani za ispitivanje različitih sudara sprijeda, straga i s boka, koristi se ogromna barijera za sudar sa masom od nevjerovatnih 850 tona, koja se prema potrebi može i pomicati uz pomoć zračnih jastuka.

Osim toga, postoji približno dvadesetak fiksnih i pokretnih barijera koje se koriste u ispitivanju sudara, uključujući i strukturu nalik losu, za simulaciju sudara koji uključuju te životinje. Tokom sudara, automobil, lutke za testiranje i barijere opremljeni su senzorima koji Volvo Cars inžinjerima omogućavaju detaljno ispitivanje cijelog niza događaja. Desetine kamera s ultra visokom rezolucijom također snimaju izvođenje ispitivanja iz svih mogućih uglova.

Prije fizičke provjere sudara dotični model automobila je već obavio hiljade računarski simuliranih ispitivanja sudara. Sve pribavljene podatke Volvo inžinjeri zatim koriste za razvoj sigurnijih automobila. Kako kompanija korača prema potpuno električnoj budućnosti, tako je i Sigurnosni centar posljednjih godina opremljen i spreman posebno za sigurno izvođenje ispitivanja sudara električnih automobila.

„Bez obzira na vrstu scenarija, mi ćemo ovdje, u Sigurnosnom centru Volvo Cars, ponovno da ga rekonstruiramo i detaljno analiziramo“, rekao je Thomas Broberg. „Moja velika inspiracija jeste činjenica da se svakim satom ispitivanja i analiza koje smo uložili sve više približavamo svojoj želji da ostvarimo  budućnosti u kojoj niko neće nastradati ili biti teže povrijeđen u novom automobilu Volvo.“