Škoda Car Advisor

Škoda Car Advisor

CarAdvisor (www.caradvisor.ba) je online portal za ocjenjivanje usluga ovlaštenih autokuća marki Volkswagen na tržištu Bosne i Hercegovine.

Importer za marke Volkswagen koncerna, Porsche BH, je početkom 2021. godine započeo pilot projekat sa ocjenjivanjem prodajnih usluga ovlaštenih Škoda autokuća, a od januara ove godine Škoda kupci imaju mogućnost ocijeniti i kvalitet servisiranja njihovih Škoda vozila.

Zadovoljstvo krajnjeg kupca, kao i transparentnost kvaliteta prodajno servisnih usluga premisa je našeg poslovanja a sve u cilju kako bi se održao visok nivo lojalnosti naših klijenata ali i povećao imidž ovlaštenih prodajno servisnih centara u Bosni i Hercegovini.

CarAdvisor kupcima Škoda proizvoda i usluga daje jasno vidljive dodatne vrijednosti koje se ogledaju u izvoru relevantnih informacija koje su dostupne na CarAdvisor portalu u samo nekoliko klikova. Dodatna vrijednost je svakako i pomoć pri donošenju odluke o kupovini i servisiranju vozila na način da kupci putem portala CarAdvisor dobijaju sveobuhvatne informacije o mišljenjima i stavovima drugih kupaca/posjetilaca ovlaštenih prodajno servisnih centara. Također, veoma bitna vrijednost za klijente jeste transparentnost i objektivnost informacija koje isti dobije na CarAdvisor portalu, gdje su pored ostalog vidljive kako pohvale tako i kritike ali i sva druga pitanja i odgovori. Možemo reći da je CarAdvisor još jedan dobar vid komunikacije naših kupaca sa ovlaštenim Škoda prodajno servisnim centrima na tržištu Bosne i Hercegovine.˝, ističe Dževad Kurtanović, Rukovodilac Postprodaje u kompaniji Porsche Bosna i Hercegovina.

˝Online portal CarAdvisor nudi kupcima mogućnost da javno ocjene posjetu ovlaštenih Škoda autokuća na način da svoju ocjenu baziraju na vlastitom iskustvu i vlastitoj procjeni kvaliteta pružene usluge od strane autokuće. Za marku Škoda objedinili smo ocjenu kvaliteta usluge i u prodajnom i u servisnom procesu. Na osnovu sveukupne ocjene kupci imaju mogućnost da odaberu svog preferiranog Škoda partnera prilikom buduće kupovine ili servisiranja Škoda vozila. Kompanija Porsche Bosna i Hercegovina je u svrhu zaštite podataka kupaca poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje podatke kupaca/posjetilaca portala CarAdvisor štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Cilj nam je da sa našim kupcima imamo još jedan  kvalitetan i objektivan vid komunikacije. Važno je naglasiti da je CarAdvisor jedan novi način ispitivanja zadovoljstva kupaca na našem tržištu i ponosni smo što je to započelo sa markom Škoda. ˝ rekla je Maela Ajnadžić, CarAdvisor Projekt Manager u kompaniji Porsche BH.

Kompanija Porsche Bosna i Hercegovina poziva sve kupce i korisnike usluga ovlaštenih Škoda prodajno servisnih centara u Bosni i Hercegovini da posjete portal CarAdvisor i daju ocjenu svog iskustva sa markom Škoda.