Vlada FBiH izdvaja po 10 hiljaka KM pri kupovini elektičnih vozila

Vlada FBiH izdvaja po 10 hiljaka KM pri kupovini elektičnih vozila

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine bi sutra trebala donijeti konačnu odluku o izdvajanju milion KM za subvencioniranje građana koji kupuju električne ili hibridne automobile.

Generalno, dok zvanični poziv ne izađe radi se o subvencijma isključivo za fizička lica sa prebivalištem na području FBIH i to subvencijama u iznosu od:

10.000,00 KM za električna vozila, te 5.000,00 KM za hibridna električna „plug-in“ vozila 5.000,00 KM hibridna „full hybrid“ vozila

Subvencije će biti na principu refundacije, uz dostavljanje dokumentacije (licna karta, kopija Ugovora o kupovini vozila, potvrda o tehničkom pregledu i registraciji, te zahtjev I izjave) sa web stranice ministarstva, i to za navedena vozila u periodu od januara 2022. godine do 12.12.2022. do kad će se moći predati zahtjev na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ministarstvo će mjesečno na web stranici objavljivat listu korisnika kojima se odobrava zahtjev za subvencijama uz obavezu isplate sredstava do kraja januara 2023.godine, ili dok se predviđeni budžet ne utroši.

Bitno je navesti da u svrhu kontrole subvencirana vozila moraju ostati najmanje 2 godine u vlasništvu navedenog lica, gdje kao dokaz se prilaže potvrda o registraciji vozila za 2023, i 2024. godinu.

Svi detalji će biti u javnom pozivu na web adresi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, po objavi  odluke u Službenim novinama FBIH.

Navedena sredstva su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat ce se po ovom Programu i raspisanom Javnom pozivu. Program traje do utroška sredstava od 1 miliona KM, a najkasnije do kraja fiskalne godine (odnosno do 31.12.2022. godine).

U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, korisnik će Ministarstvu dostaviti ovjerenu kopiju potvrde o registraciji vozila, za koje je dodijeljena subvencija, za 2023. i 2024, godinu.