Novi zakon na pomolu: Ljekari će odlučivati ko ne mora vezati pojas u vozilu

Novi zakon na pomolu: Ljekari će odlučivati ko ne mora vezati pojas u vozilu

Sigurnosni pojas u vozilima u Bosni i Hercegovini uskoro po novom zakonu neće morati koristiti vozači i saputnici koji imaju uvjerenje od ljekara koje ih odlobađa korištenja sigurnosnog pojasa pojasa zbog problema.

U toku su izmjene Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosne i Hercegovine, prema kojima se uvodi nova stavka o određenim iznimkama kada je riječ o obaveznom korištenju sigurnosnog pojasa u vozilima.

Vozač motornog vozila i osobe koje se prevoze tim vozilom dužni su da koriste sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu, glasi dosadašnji Član 34. kojem će uskoro dodati:

Izuzetno od stava (1) ovog Člana sigurnosni pojas ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti sigurnosni pojas.

Pod zdravstvenim razlozima smatraju se određeni deformiteti tijela, povrede na tijelu ili stanja kod kojih bi korištenje sigurnosnog pojasa u motornom vozilu dodatno uticalo na zdravlje, hronične bolesti, odnosno ugroziti život ili oporavak te dovesti do neželjenih komplikacija, prijevremenog poroda te mogućeg invaliditeta te osobe.

Da bi se ljekari mogli odrediti pri izdavanju uvjerenja o oslobađanju korištenja pojasa potrebno je prethodno utvrditi pravilnik, a koji će donositi entitetska ministarstva zdravstva.

Ove izmjene su donesene nakon niza žalbi osoba kojima je sigurnosni pojas iz opravdanih zdravstvenih razloga predstavljao poteškoće pri putovanjima, a koje moraju vezati prema trenutnom zakonu.