Šampionat Bosne i Herceogivne u auto i karting sportu za 2023. godinu.

Šampionat Bosne i Herceogivne u auto i karting sportu za 2023. godinu.

Bosanskohercegovački auto moto klub (BIHAMK) je, na osnuvu Pravilnika o auto i karting sportu a zbog činjenice da još nije registriran Auto-karting Savez Bosne i Hercegovine, te na osnovu potrebe da se raspiše Šampionat BiH u auto i karting sportu za 2023. godinu pozvao sve AMK/AMD u našoj zemlji da pošalju pismene prijave za organizaciju takmičenja/natjecanja u slijedećim disciplinama.

  • Kružne auto trke (A01);
  • Brdsko–brzinske auto trke (A02);
  • Autocross (A04);
  • Ocjenska vožnja spretnosti (A07);
  • Auto slalom (A09);
  • Trke ubrzanja (A10);
  • Karting trke (K01);

Ukoliko postoji interes o organizaciji takmičenja/natjecanja nekih od disciplina koje nisu naprijed navedene, potencijalni organizatori mogu dostaviti ponude za organizaciju istih. Pristigle ponude biće razmotrene sa mogućnošću uvrštenja tih disciplina za Preliminarni kalendar takmičenja/natjecanja za 2023. godinu, koje će se bodovati za KUP Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi najavljene su i nove discipline auto sporta:

  • Formula Driver Cup
  • Hronometar Cup